VP: V/v Nghỉ Tết năm 2016

Nội dung chi tiết: CV 1482