Trường tiểu học Nam Mỹ – đơn vị điển hình trong dạy học ngoại ngữ

TIỂU HỌC NAM MỸ – ĐƠN VỊ ĐIỂN HÌNH TRONG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

        Trong những năm gần đây, trường tiểu học Nam Mỹ đã tích cực triển khai các nhiệm vụ và giải pháp nhằm xây dựng đơn vị điển hình trong dạy và học ngoại ngữ đạt hiệu quả. Chất lượng giảng dạy ngoại ngữ được nâng cao, say mê học tập và tự tin  khi giao tiếp với người nước ngoài, cơ sở vật chất đã được trang bị đáp ứng nhu cầu dạy và học và đổi mới phương pháp.

    * Để thực hiện tốt là đơn vị điển hình trong dạy học ngoại ngữ nhà trường đã triển khai và thực hiện như sau:

– Xây dựng và chỉ đạo dạy học Tiếng Anh 4 tiết / tuần sớm nhất trong huyện và trong tỉnh.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của phòng giáo dục, Sở giáo dục đào tạo Nam Định nhà trường đã họp hội đồng sư phạm để triển khai đề án “Xây dựng đơn vị điển hình về dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2015-2020”.

– Đổi mới trong công tác quản lí, chỉ đạo dạy học Tiếng Anh cụ thể là:

+  Thay đổi nhận thức từ ban giám hiệu đến giáo viên, học sinh và phụ huynh về việc dạy học Tiếng anh trong trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay.

+ Ban giám hiệu cùng với các tổ trưởng chuyên môn và giáo viên Tiếng Anh trong nhà trường bàn bạc và xây dựng kế hoạch thực hiện.

+ Tăng cường cơ sở vật chất đầu tư các thiết bị cần thiết cho việc dạy học Tiếng Anh có hiệu quả.

+ Có nhiều hình thức khen thưởng đông viên khuyến khích đội ngũ giáo viên dạy Tiếng Anh và học sinh có thành tích trong học tập và các hoạt động giao lưu.

                    + Đổi mới phương pháp dạy học, thi, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục, trong đó, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và phát huy năng lực tự học của người học. Tăng cường kiểm tra chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học…Áp dụng các biện pháp dạy và học ngoại ngữ và tin học theo hướng chuẩn hóa, thiết thực, bảo đảm năng lực sử dụng của người học.

– Cử cán bộ giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tổ chức các cuộc giao lưu, thi hùng biện tiếng Anh, câu lạc bộ tiếng Anh…nhằm phát huy khả năng giao tiếp, nghe nói của HS.

– Khuyến khích giáo viên tự học, tự đổi mới phương pháp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

– Tham gia các buổi hội thảo và sinh hoạt chuyên môn để trao đổi kinh nghiệm

– Tham mưu với các cấp lãnh đạo tiếp tục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy và học.

* Kết quả đạt được

Năm học 2013-2014

– Hùng biện

+ Cấp huyện : 3 học sinh

+ Cấp tỉnh   : 2 học sinh đạt giải nhì (Hoàng Trịnh Linh Kiều; Đỗ Minh Nguyệt)

+ Quốc gia  có em : Hoàng trịnh Linh Kiều đạt giải khuyến khích

– Thi IOE

+ Cấp trường : 75 học sinh

+ Cấp huyện : 27  học sinh

+ Cấp tỉnh :  7 Học sinh (1 giải Nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba, 1 khuyến khích)

+ Cấp quốc gia:   1 khuyến khích (Lại Viết Hoàng Khang)

Năm học 2014-2015

– Hùng biện

+ Cấp huyện : 3 học sinh

+ Cấp tỉnh   : 2 học sinh đạt giải nhì (Vũ Thị Phương Thảo, Phạm Phương Hà)

– Thi IOE

+ Cấp trường : 96 học sinh

+ Cấp huyện : 35 học sinh

+ Cấp tỉnh : 6 Học sinh (3 giải nhì, 2 giải ba, 1 khuyến khích)

+ Cấp quốc gia: 4 ( 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, 1 khuyến khích)

– Giải toán bằng Tiếng Anh xếp thứ nhất toàn huyện

+ Cấp trường : 64 học sinh

+ Cấp huyện :  36  học sinh ( 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 10 giải Ba)

Năm học 2015-2016

– Giải toán Tiếng Anh qua mạng:

+ Cấp trường:   90 học sinh

+ Cấp huyện:    72 học sinh

– Hùng biện

+ Cấp huyện: 5 học sinh

+ Cấp tỉnh: 4 học sinh, (trong đó: 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích)

– Thi IOE:

+ Cấp trường : 65 học sinh

+ Cấp huyện : 59 học sinh

+ Cấp tỉnh : 16 Học sinh (4 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba)

+ Cấp quốc gia: 5 học sinh (1 giải bạc, 4 khuyến khích).

Trong năm vừa qua đã có nhiều cuộc thi giao lưu như:

– Thi TOEF PRIMARRY có 26 học sinh tham gia và có 10 học sinh đạt giải A2 và 8 học sinh đạt A1.

*Bài học kinh nghiệm

– Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đội ngũ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội về học tiếng Anh nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

– Thường xuyên cử cán bộ, giáo viên tập huấn bồi dưỡng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường.

– Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tập huấn sự dụng các thiết bị đã được trang bị.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC SINH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

IMG_2087

IMG_2043

ĐOÀN LÃNH ĐẠO SỞ GIÁO DỤC TỈNH NAM ĐỊNH VÀ TỈNH BẮC GIANG VỀ THĂM TRƯỜNG:  GIAO LƯU VÀ CHIA SẺ VỚI NHÀ TRƯỜNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

H-9

H-11

H-12

H-13