Học sinh tham gia vệ sinh môi trường.

20170331_071028_resized 20170331_071030_resized 20170331_070328_resized 20170331_070353_resized 20170331_070435_resized 20170331_070613_resized 20170331_070820_resized 20170331_071026_resized