GDTrH: Hướng dẫn giảng dạy, tổ chức Hội giảng và Hội thi Toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh năm học 2015-2016

Kính gửi: – Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
– Các trường THPT trong tỉnh.

Căn cứ Chỉ thị số 3575/CT-BGDĐT ngày 10/9/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016; Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020; nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong việc triển khai dạy thí điểm Toán và các môn khoa học tự nhiên (KHTN) bằng tiếng Anh trong những năm học trước, Sở GDĐT hướng dẫn các đơn vị triển khai dạy Toán và các môn khoa học tự nhiên (KHTN) bằng tiếng Anh năm học 2015-2016 và kế hoạch tổ chức Hội giảng, Hội thi Toán và các môn KHTN bằng tiếng Anh như sau:
Nội dung chi tiết xem trong tập tin đính kèm: hoi-giang-cac-mon-khtn-bang-tieng-anh.zip