Lịch trực tết Bính Thân

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NAM TRỰC
   Trường tiểu học Nam Mỹ
PHÂN CÔNG TRỰC TẾT BÍNH THÂN 2016
Ngày Thứ Người trực Trực bảo vệ Ghi chú
05/02/2016  (27/12) Sáu Hoa – Thái Phú – Năm
06/02/2016  (28/12) Bảy Dung – Gấm Phú – Năm
07/02/2016  (Tất niên) Chủ nhật Dịu – Hậu Phú – Năm
08/02/2016  (Mùng 1 Tết) Hai Hoa – Gấm Phú – Năm
09/02/2016  (Mùng 2 Tết) Ba Dịu – Hương Phú – Năm
10/02/2016  (Mùng 3 Tết) Dung – Hậu Phú – Năm
11/02/2016  (Mùng 4 Tết) Năm Hương – Liên Phú – Năm
12/02/2016  (Mùng 5 Tết) Sáu Dịu – Gấm Phú – Năm
13/02/2016  (Mùng 6 Tết) Bảy Dung – Hương Phú – Năm
13/02/2016  (Mùng 7 Tết) Chủ nhật Hoa – Hậu Phú – Năm
Nam Mỹ, ngày 01 tháng 02 năm 2016
Hiệu trưởng
         Nguyễn Thị Hoa