Lịch công tác tuần (từ ngày 02/9/2019 đến 06/9/2019)

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                 Nam Mỹ, ngày 30 tháng 08 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 02/09/2019 đến ngày 06/09/2019)

I. Đánh giá công tác tuần :

– Tổ chức lao động vệ sinh trong và ngoài nhà trường.

– Tổ chức tốt ôn tập hè.

– Học sinh các lớp đã bầu HĐTQ

– Giáo viên tham gia đầy đủ điều tra phổ cập

II. Triển khai công tác tuần

– Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho lễ khai giảng năm học mới 2019 -2020.

– Tổ chức lễ khai giảng năm học ( ngày 05/09/2019)

– Làm phổ cập đầu năm.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ hai(02/09)

Nghỉ lễ quốc khánh 02/9/2019

Thứ ba(03/09) SÁNG – Lên lớp– Chuẩn bị khai giảng Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Chuẩn bị khai giảng Giáo viên TH Nam Mỹ
Thứ tư(04/09) SÁNG – Lên lớp– Chuẩn bị khai giảng Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Chuẩn bị khai giảng Giáo viên TH Nam Mỹ
Thứ năm(05/09) SÁNG – Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
Thứ sáu(06/09) SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp Giáo viên TH Nam Mỹ

                                                                                                               GIÁM HIỆU

 
                                                                                                                   Ngô Trung Nghĩa