Lịch công tác tuần 7 (từ ngày 14/10 đến 18/10/2019)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     Nam Mỹ, ngày 14  tháng 10 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

( Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)

 

  1. Đánh giá công tác tuần 6 :

          – Rèn kỉ cương nề nếp, lễ tiết trường học tốt.

          – Hoạt động chuyên môn đúng lịch

          – Làm công tác phổ cập – XMC.

          – Giáo viên tích cực triển khai làm đồ dùng dạy học.

          – Các CLB hoạt động tích cực.

  1. Công tác trọng tâm:

          – Rèn kỷ cương nề nếp, lễ tiết trường học.

          – Thực hiện chương trình tuần 7.

          – Nộp các loại kế hoạch.

         – Duyệt phổ cập XMC

         – Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.

        – Triển khai công tác phổ cập.

III. Triển khai công tác tuần.

          – Lớp 4C trực tuần.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 2

14/10

SÁNG – Chào cờ

– Lên lớp.

Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp.

– Hoàn thiện công tác phổ cập

Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 3

15/10

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Duyệt PCXMC Đ/c Dung + Vân PGD
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 4

16/10

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Sinh hoạt các CLB và KNS Poki. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 5

17/10

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 6

18/10

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Nộp các loại kế hoạch Đ/c Nghĩa PGD
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ

 

                                                                                                BAN GIÁM HIỆU

 

 

                                                                                                Ngô Trung Nghĩa