LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Tháng Năm 7, 2018 7:53 sáng

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Tiểu học Nam Mỹ                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                  Nam Mỹ, ngày 07 tháng 05 năm 2018

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

(Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 12/05/2018)

I. Đánh giá công tác tuần 34:

– Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

– Thực hiện đúng chương trình tuần 34

– Tổ chức lao động vệ sinh trong và ngoài nhà trường.

– Các tổ duy trì tốt sinh hoạt chuyên môn.

II. Triển khai công tác tuần 35 (2C trực tuần):

– Duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

– Thực hiện chương trình tuần 35.

– Tổ chức lao động vệ sinh.

– Triển khai các câu lạc bộ theo lịch.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ hai

(07/05)

SÁNG – Chào cờ đầu tuần Toàn trường TH Nam Mỹ  

 

– Đ/c                 Hoa

– Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ ba

(08/05)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  

– Đ/c Dung

CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ tư

(09/05)

SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ  

 

– Đ/c Cậy

CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ năm

(10/05)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  

– Đ/c Hoa

– Nhận bài kiểm tra khối 1 và phôi HTCTTH Đ/c Hoa PGD&ĐT
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
– Kiểm tra cuối năm môn Toán, TV khối 1 Khối 1 TH Nam Mỹ
Thứ sáu

(11/05)

SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Hội ý giáo viên GV Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 7

(12/05)

SÁNG – Sinh hoạt câu lạc bộ Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa

 

                                                                      GIÁM HIỆU

 
   
   
   

 

                                                                                                              Nguyễn Thị Hoa