LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                              Nam Mỹ, ngày 08 tháng 04 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

(Từ ngày 08/04/2019 đến ngày 12/04/2019)

I. Đánh giá công tác tuần 30:

– Các hoạt động  nề nếp duy trì tốt.

– Thực hiện đúng chương trình tuần 30.

– Duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

– Tổ chức lao động vệ sinh :Ngày chủ nhật xanh .        

– Triển khai các câu lạc bộ theo lịch.

– Tham dự  IOE cấp quốc gia

– Thi TDTD cấp tỉnh  trong đó 1 HS đạt giải 3 cấp tỉnh môn bật xa.

II. Triển khai công tác tuần 31 (4C trực tuần):

– Tiếp tuc duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

– Thực hiện chương trình tuần 31.

– Tham gia tập huấn  của ngành

– Duyệt kế hoạch năm học 2019 – 2020

– Triển khai các câu lạc bộ theo lịch.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ hai

(08/04)

SÁNG – Chào cờ đầu tuần Toàn trường TH Nam Mỹ  

 

– Đ/c                 Hoa

– Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ ba

(09/04)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ tư

(10/04)

SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ  

 

– Đ/c Hoa

-Tập huấn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, giáo viên theo tt của Bộ GDĐT Đ/c Hoa, Hậu, Hương TT GDNN – GDTX Nam Trực
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ năm

(11/04)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  

– Đ/c Dung

CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
– Duyệt kế hoạch phát triển năm học 2019 – 2020 Đ/c Hoa Phòng GD
Thứ sáu

(12/04)

SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Giao ban công tác tuần GV Toàn trường TH Nam Mỹ

                                                                                                            GIÁM HIỆU

 
   
                                                                                                        Nguyễn Thị Hoa