LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Nam Mỹ, ngày 30 tháng 3 năm 2019

 

                                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

                                           (Từ ngày 1/4/2019 đến ngày 7/04/2019)

 

I. Đánh giá công tác tuần 29

 – Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

 – Thực hiện đúng chương trình tuần 29.

– Tổ chức lao động vệ sinh trong và ngoài nhà trường. Ngày chủ nhật xanh

– Triển khai các câu lạc bộ theo lịch.

– Tham gia hiến máu nhân đao (31/3)

II. Triển khai công tác tuần 30(4Btrực tuần):

– Duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

– Thực hiện chương trình tuần 30.

– Tổ chức lao động vệ sinh :Ngày chủ nhật xanh .        

– Triển khai các câu lạc bộ theo lịch.

– Ôn tập đội tuyển toán tuổi thơ và TA thi cấp quốc gia

– Thi TDTD cấp tỉnh(5-7/4/ 2019)

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 2

(1/4)

SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ  

Đ/c Hoa

CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ ba

(2/4)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường  TH Nam Mỹ

 

 

– Đ/c Hoa

CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường  TH Nam Mỹ

 

Thứ tư

(3/4)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  

– Đ/c Dung

CHIỀU –  SHCM + câu lạc bộ Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ năm

(4/4)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  

– Đ/c Hoa

CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ sáu

(5/4)

SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Hội ý  cốt cán BGH + TKT TH Nam Mỹ
Thứ 7

(6/4)

SÁNG – Sinh hoạt câu lạc bộ

Thi IOE cấp quốc gia

Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
Chủ nhật

(7/4)

  Thi TDTT cấp tỉnh

Thi VIOLYMPIC quốc gia

                                                                                                 GIÁM HIỆU