Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 25/03/2019 đến ngày 30/03/2019).

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                     Nam Mỹ, ngày 22 tháng 03 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

(Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 30/03/2019)

       1. Đánh giá công tác tuần 28:

           – Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

           – Thực hiện đúng chương trình tuần 28.

           – Tổ chức cho giáo viên dự Hội thi GVCNG cấp tỉnh.

           – Giáo viên và học sinh tham gia tốt tổng vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật xanh.

           – Duyệt hồ sơ hộ nghèo học kỳ II

           – Các tổ duy trì tốt sinh hoạt chuyên môn và các câu lạc bộ hoạt động đều.

         2. Triển khai công tác tuần 29 (4B trực tuần):

           – Duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

           – Thực hiện chương trình tuần 29

           – Tổ chức lao động vệ sinh.    

           – Triển khai các câu lạc bộ theo lịch.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ hai(25/03) SÁNG – Chào cờ đầu tuần Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c                 Hoa
– Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Kiểm tra bếp ăn bán trú Nhân viên nhà bếp + NV Y tế
Thứ ba(26/03) SÁNG – Lên lớp. Toàn trường  TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường  TH Nam Mỹ
Thứ tư(27/03) SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
CHIỀU – Sinh hoạt chuyên môn. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ năm(28/03) SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ sáu(29/03) SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Giao ban công tác tuần BGH+TKT+ GVTT TH Nam Mỹ
Thứ 7(30/03) SÁNG – Sinh hoạt câu lạc bộ Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
Chủ nhật (31/03) SÁNG – Tham gia ngày Hội hiến máu nhân đạo 2019 Nhà văn hóa huyện BGH+Duyên, Ngọc, Lê Hiền, Thái, Huyền, Nghĩa, Giang, Đ Thắm, Hiệu

 

                                                                                                            BAN GIÁM HIỆU