LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 (Từ ngày 04/11 đến 08/11/2019)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    Nam Mỹ, ngày 04  tháng 11 năm 2019

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

(Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019)

 

 

  1. Đánh giá công tác tuần 9:

          – Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

– Thực hiện chương trình tuần 9 theo đúng chương trình

– Các câu lạc bộ thực hiện đúng lịch

– Tổ chức lao động vệ sinh

– Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I.

  1. Công tác trọng tâm:

– Rèn kỷ cương nề nếp, lễ tiết trường học.

– Thực hiện chương trình tuần 10.

– Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.

– Phát động phong trào thi đua chào mừng tuần lễ VHGD huyện Nam Trực và tuần lễ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

–  Luyện tập cho học sinh khảo sát TDTT.

– Sinh hoạt chuyên môn.

III. Triển khai công tác tuần.

– Lớp 3B trực tuần.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 2

04/11

SÁNG – Chào cờ Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Lên lớp.
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 3

05/11

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 4

06/11

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Sinh hoạt các CLB và KNS Poki. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 5

07/11

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
– Khảo sát HSG TDTT Đ/c Nghĩa + HS
Thứ 6

08/11

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

                                                                                                              Ngô Trung Nghĩa