LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Mỹ, ngày 22 tháng 06 năm 2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020)

I. Đánh giá công tác tuần từ ngày 15/06/2020 đến ngày 20/06/2020:

          – Giáo viên, học sinh vẫn duy trì tốt công tác áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định.

            – Học sinh thi Violympic cấp tỉnh nghiêm túc và đạt kết quả tốt.

            – Giáo viên lớp 1 tích cực tham gia ập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 .

            – Dạy chương trình theo đúng quy định đã được tinh giản.

II. Công tác trọng tâm trong tuần:

            – Duy trì kỷ cương nể nếp.

            – Dạy chương trình học kỳ II đã tinh giản.

            – CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

            – Phòng GD kiểm tra nề nếp cuối năm.

            – Thi Violympic Toán qua mạng cấp Quốc gia.

            – Tập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 đối với giáo viên lớp 1.

III. Triển khai công tác tuần (từ 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020).

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 222/06 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Giao ban công tác tuần
CHIỀU – Lên lớp.
Thứ 323/06 SÁNG – Lên lớp: Khối 2+3+4. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Kiểm tra KSCL cuối năm Khối 1+5
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 424/06 SÁNG – Lên lớp: Khối 1+5. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Kiểm tra KSCL cuối năm Khối 2+3+4
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 525/06 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU –  Học sinh nghỉ -GV chấm thi Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 626/06 SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 7

27/06

SÁNG  – Hoàn thành điểm thi  Toàn trường  TH Nam Mỹ  – Đ/c Nghĩa
CHIỀU      
Chủ nhật 28/06 SÁNG – Thi Violympic cấp Quốc gia BGH, GV tổ toán và Đội tuyển Toán TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU

 

                                                                                  BAN GIÁM HIỆU