LỊCH CÔNG TÁC TUẤN (Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 13/06/2020).

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Mỹ, ngày 06 tháng 06 năm 2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 08/06/2020 đến ngày 13/06/2020)

I. Đánh giá công tác tuần từ ngày 01/06/2020 đến ngày 06/06/2020:

          – Giáo viên, học sinh vẫn duy trì tốt công tác áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định.

            – Học sinh thi Violympic cấp huyện nghiêm túc và đạt kết quả tốt.

            – Hiệu trưởng TH về xây dựng KHGD năm học 2020-2021 theo chương trình GDPT 2018.

          – Dạy chương trình theo đúng quy định đã được tinh giản.

II. Công tác trọng tâm trong tuần:

            – Duy trì kỷ cương nể nếp.

            – Dạy chương trình học kỳ II đã tinh giản.

            – Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

            – Tập huấn Cán bộ, giáo viên cốt cán tại Sở GD&ĐT.

            – Kết hợp với Viettel Nam Định tập huấn chương trình GDPT 2018 qua mạng..

III. Triển khai công tác tuần (từ 08/06/2020 đến ngày 13/06/2020).

Thời gian

Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm

Người trực

Thứ 2

08/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Giao ban công tác tuần
CHIỀU – Lên lớp.
Thứ 3

09/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 4

10/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 5

11/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp.  Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 6

12/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ

 

                                                                                                             BAN GIÁM HIỆU