Lịch công tác tuần 37 (từ 20/05/2019 đến 24/05/2019).

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                       Nam Mỹ, ngày 17 tháng 05 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

(Từ ngày 20/05/2019 đến ngày 24/05/2019)

 1. Đánh giá công tác tuần 36:

          – Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

           – Thi khảo sát chất lượng cuối năm.

          – Duyệt báo cáo cuối năm.

          – Các CLB tổng kết cuối năm.

          – Đón đoàn công tác của Bộ GD&ĐT về chương trình dạy STEM đối với môn Mỹ thuật.

2. Triển khai công tác tuần 37 (3Ctrực tuần):

          – Duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

          – Bình xét thi đua.

          – Tổ chức họp phụ huynh cuối năm.

          – Triển khai các câu lạc bộ luyện tập chuẩn bị tổng kết.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ hai(20/05) SÁNG – Chào cờ Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c                 Hoa
– Lên lớp
CHIỀU – Bình xét thi đua Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ ba(21/05) SÁNG – Duyệt lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Họp phụ huynh cuối năm Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ tư(22/05) SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
CHIỀU – Luyện tập chuẩn bị tổng kết Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ năm(23/05) SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
CHIỀU – Luyện tập chuẩn bị tổng kết Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ sáu(24/05) SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Khối 5 thi lên cấp HS khối 5 THCS Nguyễn Hiền
CHIỀU – Luyện tập chuẩn bị tổng kết Toàn trường TH Nam Mỹ

 

                                                                                                                        BAN GIÁM HIỆU