Lịch công tác tuần 33 (từ 22/04/2019 đến 26/04/2019)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                  Nam Mỹ, ngày 19 tháng 04 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

(Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 26/04/2019)

 

 1. Đánh giá công tác tuần 32:

          – Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

           – Thực hiện đúng chương trình tuần 32.

           – Tổ chức tốt kyc thi khảo sát PTNL khối lớp 4+5. Và cử giáo viên chấm thi tại TH Hồng Quang.

           – Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/03).

           – Các CLB duy trì tốt hoạt động giáo dục.

           – Tổ chức cho học sinh khối 4,5 trải nghiệm an toàn có hiệu quả.

2. Triển khai công tác tuần 33 (3B trực tuần):

           – Duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

           – Thực hiện chương trình tuần 33.

           – Thi khảo sát PTNL các khối lớp.

           – Tổ chức lao động vệ sinh

           – Triển khai các câu lạc bộ theo lịch.

Thời gian

Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm

Người trực

Thứ hai(22/04) SÁNG – Chào cờ Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c                 Hoa
– Lên lớp
– Nhận bài KS. Hiệu trưởng TH Hồng Quang
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ ba(23/04) SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ tư(24/04) SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Nộp tổng hợp kết quả KS Phòng GD Nam Trực
Thứ năm(25/04) SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ sáu(26/04) SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Giao ban công tác tuần BGH+TKT
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ

 

                                                                                                BAN GIÁM HIỆU