Lịch công tác tuần 32 (từ 15/04/2019 đến 19/04/2019)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                       Nam Mỹ, ngày 12 tháng 04 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

(Từ ngày 15/04/2019 đến ngày 19/04/2019)

 1. Đánh giá công tác tuần 31:

          – Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

           – Thực hiện đúng chương trình tuần 31.

           – Tập huấn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, giáo viên theo tt của Bộ GDĐT.

          – Duyệt kế hoạch phát triển năm 2019-2020.

          – Các CLB duy trì tốt hoạt động giáo dục.

2. Triển khai công tác tuần 32 (3A trực tuần):

          – Duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

          – Thực hiện chương trình tuần 32.

          – Thi khảo sát PTNL các khối lớp.

          – Tổ chức lao động vệ sinh.

          – Nghỉ bù ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/03).

          – Triển khai các câu lạc bộ theo lịch.

 – Chấm thi tại tiểu học Hồng Quang ( Ngày 20/4/2019)

           – Tổ chức cho học sinh khối 4+ 5 trải nghiệm tại Núi Ngăm( Chủ nhật ngày 21 / 4/2019)

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ hai(15/04) SÁNG – Nghỉ bù ngày 10/03 Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c                 Hoa
CHIỀU – Nghỉ bù ngày 10/03 Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ ba(16/04) SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
– Nhận đề KS lớp 4,5 BGH Phòng GD
Thứ tư(17/04) SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ năm(18/04) SÁNG – Lên lớp khối 1,2,3. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
– Khảo sát PTNL lớp 4,5 bài thi số 1,2 GV TH Nam Thượng
CHIỀU – Lên lớp khối 1,2,3,4. Toàn trường TH Nam Mỹ
– Khảo sát PTNL lớp 5 môn Tiếng Anh GV TH Nam Thượng
Thứ sáu(19/04) SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Giao ban công tác tuần BGH+TKT
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ

                                                                                                                            BAN GIÁM HIỆU