Lịch công tác tuần 31 (từ 08/04/2017 đến 13/04/2017).

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Nam Mỹ, ngày 08 tháng 04 năm 2017

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

(Từ ngày 08/04/2017 đến ngày 13/04/2017)

 

  1. Đánh giá công tác tuần 30:

– Duy trì tốt mọi kỉ cương nề nếp.

– Công tác chuẩn bị đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài KĐCL lần 1.

– Các câu lạc bộ duy trì sinh hoạt đều đặn và tích cực.

  1. Triển khai công tác tuần 31 (3C trực tuần):

– Duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

– Họp kế toán và duyệt quyết toán.

– Tập huấn LHPTNL.

– Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra đánh giá ngoài KĐCL lần 1.

– Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết KNTC trong các cơ sở giáo dục.

– Tập huấn và tham dự thi IOE cấp Quốc gia.

 

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ hai

(08/04)

SÁNG – Chào cờ đầu tuần, giao lưu tìm hiểu về ngày 30-04. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
– Lên Lớp
CHIỀU – Lên Lớp
– Họp kế toán Đ/c Huấn Phòng Giáo dục
Thứ ba

(09/04)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Duyệt quyết toán. Đ/c Hoa, Huấn Phòng GD&ĐT
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ tư

(10/04)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
– Tập huấn LHPTNL Đ/c Dung TH Nam Dương
CHIỀU – Tập huấn LHPTNL Đ/c Dung TH Nam Dương
– Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ năm

(11/04)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ sáu

(12/04)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – đ/c Hoa
– Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết KNTC trong các cơ sở giáo dục. Đ/c Hoa TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu
– Tập trung và thử máy chuẩn bị thi IOE cấp Quốc gia. Đ/c Dung, Thống CĐSP Nam Định
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
– Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết KNTC trong các cơ sở giáo dục. Đ/c Hoa TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu
Thứ bảy

(13/04)

SÁNG – Thi IOE cấp Quốc gia Đ/c Dung, Thống CĐSP Nam Định -đ/c Dung
– Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết KNTC trong các cơ sở giáo dục. Đ/c Hoa TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu
– Sinh hoạt các câu lạc bộ Toàn trường TH Nam Mỹ
CHIỀU – Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết KNTC trong các cơ sở giáo dục. Đ/c Hoa TTGDTX Vũ Tuấn Chiêu

 

BAN GIÁM HIỆU