Lịch công tác tuần 3 (từ 16/09/2019 đến 20/09/2019).

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Mỹ, ngày 14 tháng 09 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

( Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 20/09/2019)

 

    1. Đánh giá công tác tuần 2:

          – Rèn kỉ cương nề nếp, lễ tiết trường học tốt.

          – Học nhiệm vụ năm học và triển khai kế hoạch năm học 2019-2020.

          – Lao động vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

          – Tổ chức cho học sinh tham gia trung thu 2019 theo lũy tre xanh thành công tốt đẹp.

          – Giáo viên tích cực triển khai làm đồ dùng dạy học.

     2. Công tác trọng tâm tuần 3:

          – Rèn kỷ cương nề nếp, lễ tiết trường học.

          – Thực hiện chương trình tuần 3.

          – Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.

          – Nộp và duyệt kế hoạch năm học 2019-2020

          – Triển khai công tác phổ cập.

          – Tổ chức sinh hoạt chuyên môn.

III. Triển khai công tác tuần.

          – Lớp 5C trực tuần.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 216/09 SÁNG – Chào cờ. CT giao lưu của lớp 5B với HĐTQ và kể chuyện theo sách.– Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp.– Triển khai công tác phổ cập Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 317/09 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp.– Triển khai công tác phổ cập Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 418/09 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Sinh hoạt các CLB.– Triển khai công tác phổ cập Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 519/09 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp.– Triển khai công tác phổ cập Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 620/09 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Nộp và duyệt kế hoạch năm học BGH Phòng GD
CHIỀU – Lên lớp.– Triển khai công tác phổ cập Toàn trường TH Nam Mỹ

                                                                                                                                         BAN GIÁM HIỆU