Lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm chuẩn bị đón nông thôn mới cùng với nhân dân xã Nam Mỹ.

20190104_091039

 

20190104_091107

 

20190104_091302

 

20190104_090938

 

20190104_091048

 

20190104_091114

 

20190104_091403