GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MỸ THAM GIA TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NGÀY 03/06/2018

Tháng Sáu 4, 2018 12:06 chiều

GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MỸ 

THAM GIA TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

 

         Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 12/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xây dựng khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng thôn (xóm) Nông thôn mới (Khu dân cư Văn hóa nông thôn mới).

        Căn cứ công văn số 101/UBND-VP ngày 08/3/2018 của UBND huyện Nam Trực về việc dọn dẹp vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật tuần đầu hàng tháng năm 2018.

        Sáng thứ bảy và chủ nhật (ngày 02/06/2018, ngày 03/06/2018) cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường TH Nam Mỹ tổ chức tổng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khuôn viên trong và ngoài nhà trường.

        Từ 7h30’ ngày học sinh cùng chi hội trưởng các lớp , cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm vệ sinh trong và ngoài khuôn viên trường học, các thôn xóm.

Một số hình ảnh hoạt động:

IMG_20180604_194949

 

IMG_20180604_194959

 

 

20180602_071740 (1)

20180602_071720

20180602_071213

20180602_071116

20180602_070957

20180602_070853

20180602_070834