Giáo viên và học sinh trường tiểu học Nam Mỹ hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường năm 2017.

Giáo viên – học sinh trường tiểu học Nam Mỹ hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường năm 2017.

          Thực hiện theo kế hoạch số 72/KH-PGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2017 về việc hưởng ứng tuần lễ Quốc gia nước sạch – vệ sinh môi trường.

          Buổi chào cờ đầu tuần hội đồng tự quản tuyên truyền và phát động cho các bạn học sinh toàn trường hưởng ứng. Ban giám hiệu và Đội thiếu niên xây dựng kế hoạch cụ thể để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và nguồn nước sạch.

 

Một số hình ảnh cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia tổng vệ sinh môi trường.

20170417_065526 20170417_06561120170417_065359 20170417_065513 20170417_07001220170417_065602 20170417_065605 20170417_065722