GDCN&GDTX: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 về ngoại ngữ, tin học

Kính gửi:
– Các trung tâm giáo dục thường xuyên;
– Các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 1877/BGDĐT-GDTX ngày 11/4/2014 về việc tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học, Sở GD&ĐT yêu cầu các trung tâm GDTX, các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình và kết quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học năm 2015, tập trung vào các nội dung sau:
– Tình hình chung của đơn vị trong năm 2015, những thuận lợi, khó khăn
– Tình hình về đội ngũ
– Số lượng và tình trạng hoạt động của trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập
– Các chương trình đã đào tạo, bồi dưỡng
– Tình hình thu chi học phí
– Thời gian, địa điểm tổ chức các đợt kiểm tra cấp chứng chỉ
– Những kiến nghị, đề xuất
Từ ngày 23 đến ngày 30/12/2015, Sở GD&ĐT sẽ kiểm tra việc thực hiện, hồ sơ lưu trữ tại các đơn vị. Lịch cụ thể Sở sẽ thông báo đến đơn vị trước ngày kiểm tra 01 ngày.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm:  /uploads/files/news/2015/12/bc-tinh-hinh-hoat-dong-nam-2015.doc