MỜI CÁC BẠN THAM DỰ HỘI CHỢ XUÂN YÊU THƯƠNG CỦA TRƯỜNG TH NAM MỸ

WELCOME TO NAM MY PRIMARY SCHOOL’S LOVE SPRING FAIR!

CHÀO MỪNG CÁC QUÝ VỊ ĐẾN VỚI HỘI CHỢ XUÂN YÊU THƯƠNG     CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MỸ!

The last few days of the lunar year, our school always holds a “LOVE SPRING FAIR”. This is one of the most favorite activities at our school. We like it the most because it’s an annual,fun and memorable experience.

Những ngày cuối năm âm lịch, trường chúng tôi luôn tổ chức: “HỘI CHỢ XUÂN YÊU THƯƠNG”. Đây là một trong những hoạt động được yêu thích nhất  tại trường của chúng tôi. Chúng tôi thích nó nhất vì đó là một trải nghiệm hàng năm, vui vẻ và đáng nhớ.

To prepare well for the LOVE SPRING FAIR, we draw many beautiful pictures, make postcards and make useful school things from recycling things such as cups and spoons and plates, old banky pigs and much more. We also draw pictures while listening to music. There will always be generous people to buy these pictures at the highest price. Our teachers and parents teach us how to make CHƯNG cakes, one kind of special food on Tet holiday. We also cook fast food such as sausages, French fries and fried chicken wings to serve visitors of the LOVE SPRING FAIR.

Để chuẩn bị tốt cho : “HỘI CHỢ XUÂN YÊU THƯƠNG” chúng tôi đã vẽ rất nhiều bức tranh đẹp, làm nhiều bưu thiếp và làm những đồ dùng dụng cụ học tập hữu ích từ những đồ tái chế như chén, thìa, đĩa, lợn đất cũ và nhiều thứ khác nữa. Chúng tôi thi vẽ tranh theo nhạc. Sẽ luôn luôn có những người hào phóng mua những bức tranh này với giá cao nhất. Còn giáo viên và phụ huynh của chúng tôi dạy chúng tôi cách làm bánh CHƯNG, một món ăn đặc biệt vào dịpTết. Chúng tôi cũng chuẩn bị đồ ăn nhanh như xúc xích, khoai tây chiên và cánh gà chiên để phục vụ du khách đến với “HỘI CHỢ XUÂN YÊU THƯƠNG”.

On Sunday, February 4th 2018, we will have many stalls to sell things we made. We are shopkeepers. On that day, many teachers, students and their parents from other schools in Nam Dinh come to join our LOVE SPRING FAIR. After watching our students’ beautiful performances on the stage at 7.30 A.M, you will go to different stalls to buy your favorite hand-made things. The most meaningful thing of the LOVE SPRING FAIR is that we will donate money and gifts to our poor students. The money that is raised would help them when they are in difficult times. All the students will feel very excited and enthusiastic in this experience. We’ll have a really great time!

Vào Chủ nhật, ngày 4 tháng 2 năm 2018, các bạn học sinh của trường   chúng tôi sẽ có nhiều gian hàng để bán những thứ chúng tôi làm. Học sinh chúng tôi chính là những người bán hàng. Vào ngày hôm đó, nhiều thầy cô, những học sinh và những phụ huynh từ các trường học khác trên toàn tỉnh Nam Ðịnh đến tham dự: “HỘI CHỢ XUÂN YÊU THƯƠNG” củachúngtôi. Sau khi xem màn trình diễn văn nghệ tuyệt vời của các học sinh trên sân khấu lúc 7 giờ 30 sáng, các quý vị sẽ đến các gian hàng khác nhau để mua những món đồ ưa thích được làm bằng tay cho mình. Điều quan trọng nhất của : “HỘI CHỢ XUÂN YÊU THƯƠNG” đó là chúng tôi sẽ tặng tiền và quà cho những học sinh nghèo của chúng tôi. Số tiền được huy động sẽ giúp họ trong những thời điểm khó khăn.Tất cả các học sinh, các thầy cô giáovà cha mẹ học sinh cũng như quý khách  đến với hội chợ sẽ cảm thấy rất vui mừng và nhiệt huyết trong hoạt động trải nghiệm này. Chúng ta sẽ có một thời gian tuyệt vời!

LOVE SPRING FAIR can also be a nice way for students to break a day full of learning, relax a bit and be creative. We love it very much! In fact, the more the merrier! WE WOULD LIKE TO INVITE ALL OF YOU TO JOIN US ON THIS FUN AND MEMORABLE OCCASION. SEE YOU THERE!

HỘI CHỢ XUÂN YÊU THƯƠNG cũng có thể là một cách tốt để học sinh nghỉ cả một ngày học, được thư giãnvà TRẢI NGHIỆM. Chúng tôi yêu nó rất nhiều! Thực tế rằng càng đông càngvui, CHÚNG TÔI XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CÁC QUÝ VỊ THAM GIA VỚI CHÚNG TÔITRẢI NGHIỆM VUI VẺ VÀ ĐÁNG NHỚ NÀY. XIN HẸN CÁC QUÝ VỊ Ở HỘI CHỢ CỦA CHÚNG TÔI!