GIAO LƯU ĐẦU TUẦN VỚI CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG

Tháng Mười 30, 2018 1:50 chiều

GIAO LƯU ĐẦU TUẦN VỚI CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG

Mở đầu chương trình là tiết mục hát liên khúc do các bạn lớp 5A trình bày.

IMG_20181030_082304

Tiếp theo là tiểu phẩm “ lỗi tại ai” do các bạn 5A biểu diễn.

IMG_20181030_082511

IMG_20181030_082425

IMG_20181030_082428 IMG_20181030_082442

 

Trả lới : Câu hỏi giao lưu:

IMG_20181030_082457

Câu hỏi thứ 1 : Tiểu phẩm các bạn vừa xem nói về điều gì ?

( an toàn giao thông )

IMG_20181030_082337

Câu hỏi thứ 2 : Hai bác bán hàng đã vi phạm lỗi gì khi tham gia giao thông ?

( bán hàng dưới lòng đường )

IMG_20181030_082418

Câu hỏi thứ 3: Các bạn học sinh đã vi phạm lỗi gì khi tham gia giao thông ?

( ăn quà vặt )

Câu hỏi thứ 4 : Bác phụ huynh đã vi phạm  lỗi gì khi tham gia giao thông ?

( bác phụ huynh đi nhanh ,  không đội mũ bảo hiểm )

Câu hỏi thứ 5 : Điều gì đã xảy ra với bác phụ huynh và các bạn học sinh ?

( xô vào)

IMG_20181030_082502

Câu hỏi thứ 6: Tại sao bác phụ huynh lại xô vào các bạn học sinh ?

( bác phụ huynh đi nhanh , không đội mũ bảo hiểm , các bạn học sinh ăn quà vặt dưới lòng đường )

Các bạn à ! Khi tham gia giao thông, nếu mọi người không chấp hành tốt luật giao thông thì se xảy ra những tai nạn đáng tiếc.