GIAO LƯU ĐẦU TUẦN VỚI CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG

GIAO LƯU ĐẦU TUẦN VỚI CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG

Mở đầu chương trình là tiết mục hát liên khúc do các bạn lớp 5A trình bày.

IMG_20181030_082304

Tiếp theo là tiểu phẩm “ lỗi tại ai” do các bạn 5A biểu diễn.

IMG_20181030_082511

IMG_20181030_082425

IMG_20181030_082428 IMG_20181030_082442

 

Trả lới : Câu hỏi giao lưu:

IMG_20181030_082457

Câu hỏi thứ 1 : Tiểu phẩm các bạn vừa xem nói về điều gì ?

( an toàn giao thông )

IMG_20181030_082337

Câu hỏi thứ 2 : Hai bác bán hàng đã vi phạm lỗi gì khi tham gia giao thông ?

( bán hàng dưới lòng đường )

IMG_20181030_082418

Câu hỏi thứ 3: Các bạn học sinh đã vi phạm lỗi gì khi tham gia giao thông ?

( ăn quà vặt )

Câu hỏi thứ 4 : Bác phụ huynh đã vi phạm  lỗi gì khi tham gia giao thông ?

( bác phụ huynh đi nhanh ,  không đội mũ bảo hiểm )

Câu hỏi thứ 5 : Điều gì đã xảy ra với bác phụ huynh và các bạn học sinh ?

( xô vào)

IMG_20181030_082502

Câu hỏi thứ 6: Tại sao bác phụ huynh lại xô vào các bạn học sinh ?

( bác phụ huynh đi nhanh , không đội mũ bảo hiểm , các bạn học sinh ăn quà vặt dưới lòng đường )

Các bạn à ! Khi tham gia giao thông, nếu mọi người không chấp hành tốt luật giao thông thì se xảy ra những tai nạn đáng tiếc.