CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ TỪ THIỆN NĂM HỌC 2018-2019

CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ TỪ THIỆN NĂM HỌC 2018-2019

CHỦ ĐỀ : NUÔI LỢN TẶNG BẠN

Năm học 2018-2019, Liên đội trường Tiểu học Nam Mỹ tiếp tục phát động phong trào Kế hoạch nhỏ: “Nuôi lợn tặng bạn ”. 

      Trần Thu Quyên- Liên đội trưởng  trường Tiểu học Nam Mỹ lên phát động phong trào.

20181022_072012 (1)

20181022_072039

     Học sinh các lớp tham gia hưởng ứng

20181022_073753

      Các thầy cô giáo tham gia hưởng ứng

20181022_074004 (1)

 

      Duy trì và thực hiện hoạt động này trong cả năm học.