LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 (Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021)

 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                    Nam Mỹ, ngày 24 tháng 05 năm 2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

(Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 30/05/2021)

I. Đánh giá công tác tuần 36 (17/05/2021 – 23/05/2021):

          – Nhà trường duy trì tốt, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định. Thực hiện khai báo y tế trên mọi ứng dụng mà Chính phủ, Bộ y tế đề ra (Bluzone, Ncovi) và khai báo hàng ngày trên ứng dụng An toàn Covid và Báo cáo dữ liệu hàng ngày trên CSDL Ngành.

          – Nhà trường hoàn thiện báo cáo cuối năm và hồ sơ thi đua.

          – CB, GV và NV tham gia công tác bầu cử và đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp đầy đủ và đúng qui định.

II. Công tác trọng tâm trong tuần 37 (24/05/2021 – 30/05/2021):

          – CB, GV, NV tích cực trong công tác thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho CB,GV,NV.

          – Hoàn thiện các loại hồ sơ thi đua và báo cáo cuối năm.

III. Triển khai công tác tuần 37.

Thời gian

Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm

Người trực

Thứ 2

24/05SÁNG– Triển khai công tác tuầnToàn trườngTH Nam Mỹ– Đ/c NghĩaCHIỀU– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngThứ 3

25/05SÁNG– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngTH Nam Mỹ– Đ/c DungCHIỀU– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngThứ 4

26/05SÁNG– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngTH Nam Mỹ– Đ/c NghĩaCHIỀU– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngThứ 5

27/05SÁNG– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngTH Nam Mỹ– Đ/c DungCHIỀU– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngTH Nam MỹThứ 6

28/05SÁNG– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngTH Nam Mỹ– Đ/c DungCHIỀU– Tổng vệ sinh trong và ngoài khu vực trườngToàn trườngTH Nam MỹThứ 7

29/05     C. Nhật

30/05     

                                                                                                                          BAN GIÁM HIỆU