LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 (Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)

 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                  Nam Mỹ, ngày 12 tháng 12 năm 2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

(Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020)

 

I. Đánh giá công tác tuần 14 (07/12/2020 – 12/12/2020):

          – Nhà trường duy trì tốt, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định.

          – Sinh hoạt chuyên môn cấp huyện đánh giá việc thực hiện chương trình lớp 1.

          – Nộp hồ sơ dự thi giáo viên giỏi cấp huyện.

          – Thực hiện chương trình tuần 14.

II. Công tác trọng tâm trong tuần 15 (14/12/2020 – 20/12/2020):

          – CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

          – Các câu lạc bộ tích cực luyện tập: đội tuyển HB Tiếng anh chuẩn bị thi cấp tỉnh, CLB STEM đi vào hoạt động chuẩn bị cho Sơ kết học kỳ I và mỗi lớp 4 sản phẩm (có từ 1-2 sản phẩm động).

        – Hiệu trưởng tập huấn modum 2 tại số 475 đường Giải Phóng TP Nam Định.

          – Đón đoàn kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trường học năm 2020 của UBND huyện Nam Trực.

          – Thực hiện chương trình tuần 15.

III. Triển khai công tác tuần 15.

       – Lớp 2C trực tuần.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 214/12 SÁNG – Chào cờ và giao ban công tác tuần. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 315/12 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Đoàn KT của UBND huyện KT bếp ăn bán trú Tổ bán trú
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 416/12 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Tập huấn modum 2 Hiệu trưởng tại Nam Định
CHIỀU – Tập huấn modum 2 Hiệu trưởng tại Nam Định
-SH các CLB Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 517/12 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Tập huấn modum 2 Hiệu trưởng tại Nam Định
CHIỀU -Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Tập huấn modum 2 Hiệu trưởng tại Nam Định  
Thứ 618/12 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Tập huấn modum 2 Hiệu trưởng tại Nam Định
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Tập huấn modum 2 Hiệu trưởng tại Nam Định
               

 

                                                                                     BAN GIÁM HIỆU