Slide background

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MỸ

Slide background

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MỸ

Slide background

Học sinh tiêu biểu năm học 2017-2018

Học sinh tiêu biểu khối 1

IMG_1510299389668_1510299745184

IMG_1510299389481_1510299736467

IMG_1510299389591_1510299741603

IMG_1510299389372_1510299733292

Học sinh tiêu biểu khối 2

20171110_140800

20171110_140954 (1)

Học sinh tiêu biểu khối 3

IMG_20171113_154730

IMG_1510539024104_1510562833698

IMG_20171113_154725

20171113_081243

20171113_081255 (2)

Học sinh tiêu biểu khối 4

20171113_145826

20171113_145730

20171113_145708

IMG_1510283957341_1510297316715

Học sinh tiêu biểu khối 5