Giáo viên tiêu biểu

 Cô Nguyễn Thị Hoa – Hiệu trưởng nhà trường

IMG20171023153426

Cô Hoàng thị Dung – Phó hiệu trưởng nhà trường

Các thành viên trong tổ 4, 5

Cô Trần Thị Gấm – Chủ tịch công đoàn, tổ trưởng khối 4+5

Cô Vũ Thị Nhung – Giáo viên lớp 5

Cù Thị Thắm – Giáo viên lớp 5

IMG_1510291755558_1510296644723 (1)

Ngô Thị Doan- Giáo viên lớp 5

20171007_161704

Cô Nguyễn Thị Bích Liên – Khối trưởng khối 4

IMG_1510299450038_1510299754874

Trần Thị Cúc- Giáo viên lớp 4

IMG_1510299414943_1510299752641

Đặng Thị Thắm- Giáo viên lớp 4

IMG_1510284116483_1510297319262

Vũ Thị Quyên- Giáo viên lớp 4

received_1837385706551572

Thầy Lê Văn Thống – Giáo viên môn Anh văn

Cô Nguyễn Thùy Hương – Giáo viên môn Âm nhạc

Cô Nguyễn Thị Duyên – Giáo viên môn tin học

20171007_162056

Thầy Đặng Quang Nghĩa – Giáo viên môn thể dục

Cô Nguyễn Thị Hậu – Tổ trưởng tổ 2+3

IMG_1510299405516_1510299750351

Cô Phạm Thị Hồng Thái – Khối trưởng khối 2

Cô Lã Mai Hương – Tổ trưởng tổ 1

IMG_20171110_140919

Cô Trần Thị Kim Phương – Giáo viên lớp 1

IMG_20171110_140906

Cô Trần THị Thùy – Giáo viên lớp 1

received_1987606308163215