Thời khóa biểu khối lớp 1

Tháng Một 8, 2016 2:37 chiều

Trường tiểu học                           THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 1

     Nam Mỹ                                             Năm học 2017 – 2018

 

Thứ B T  Thùy -1A Phương -1B Hậu -1C Hương – 1D Ghi chú
  HAI   S  1234

*Chào c

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

*Chào c

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

*Chào c

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

*Chào c

Tiếng việt

Tiếng Việt

Toán

THỰC HIỆN TỪ   05.09.2017 
 C 123 Ôn ToánÔn TV

Ôn TV

Ôn ToánÔn TV

Ôn TV

 

Ôn ToánÔn TV

Ôn TV

 

Ôn ToánÔn TV

Ôn TV

 

  BA  S  1234 Tiếng việtTiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Tiếng việtTiếng Việt

Toán

Ôn Toán

Tiếng việtTiếng ViệtToán

Ôn Toán

Tiếng việtTiếng Việt

Toán

Ôn Toán

 C 123 Ôn TVÔn TV

GD Đạo đức

Ôn TVÔn TV

GD Đạo đức

GD Thể chấtGD Mĩ thuật

GD Âm nhạc

GD Mĩ thuậtGD Âm nhạc

GD Thể chất

     S  1234 TN_XHTiếng việt

Tiếng Việt

Ôn TV

Tiếng việtTiếng Việt

Ôn TV

TN_XH

TN_XHTiếng việt

Tiếng Việt

Ôn TV

Tiếng việtTiếng Việt

Ôn TV

TN_XH

C    
  NĂM   S  1234 Tiếng việtTiếng Việt

Toán

Ôn toán

Tiếng việtTiếng Việt

Toán

Ôn TV

 

Tiếng việtTiếng Việt

Toán

Ôn toán

Tiếng việtTiếng Việt

Toán

Ôn TV

 C 123 Ôn TVGD Thủ công

GDCĐ

 Ôn TVGD Thủ công

GDCĐ

 Ôn TVÔn TV

GD Đạo đức

 

 Ôn TVÔn TV

GD Đạo đức

 

 

 

SÁU

  S  1234 Tiếng việtTiếng ViệtToánÔn toán Tiếng việtTiếng ViệtToánÔn toán Tiếng việtTiếng Việt

Toán

GD Thủ công

Tiếng việtTiếng Việt

Toán

GDThủ công

 C 123 GDThể chấtGD Mĩ thuật

GD Âm nhạc

TNST

GD Mĩ thuậtGD Âm nhạc

GD Thể chất

TNST

Ôn TVÔn Toán

GDCĐ

 TNST

Ôn TVÔn Toán

GDCĐ

TNST

  

BẢY

s SHCLB