LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 29/08/2022 đến ngày 04/09/2022)

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                      Nam Mỹ, ngày 29 tháng 08 năm 2022

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 29/08/2022 đến ngày 04/09/2022)

 

I. Đánh giá công tác tuần (từ 22/08/2022 đến 28/08/2022):

          – Nhà trường duy trì tốt, đầy đủ đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thực hiện đủ chỉ thị 5K của Chính phủ.

          – Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

          – Ngày 27-28/08/2022 tham gia Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2022 huyện Nam Trực, Đ/c Nghĩa TD và đ/c Hiền TA tham gia môn cầu lông đạt giải Nhì.

          – Ngày 23/08/2022 Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 tại Nhà văn hóa huyện Nam trực. Thành phần gồm Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn.

          – Ngày 25/08 nhà trường tổ chức học tập nhiệm vụ năm học 2022-2023.

          – Triển khai công tác Phổ cập giáo dục năm 2022

II. Công tác trọng tâm trong tuần (từ 29/08/2022 đến 04/09/2022):

          – CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid.

          – Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

          – Nghỉ lễ Quốc khánh 02/09.

          – Tổng duyệt và chuẩn bị các điều kiện cho Khai giảng năm học mới.

          – Xây dựng và duyệt Kế hoạch giáo dục và kế hoạch năm học với Phòng Giáo dục.

          – Triển khai công tác Phổ cập giáo dục năm 2022

III. Triển khai công tác tuần.

Thời gian

Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm

Trực trường

Thứ 229/08 SÁNG – Giao ban công tác tuần. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
– Chuẩn bị các điều kiện cho Khai giảng năm học mới.
CHIỀU – Triển khai công tác PC. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 330/08 SÁNG – Chuẩn bị các điều kiện cho Khai giảng năm học mới. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Dung
CHIỀU – Triển khai công tác PC. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 431/08 SÁNG – Tổng duyệt khai giảng. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Triển khai công tác PC. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 501/09 SÁNG – Nghỉ lễ Quốc Khánh Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Dung
CHIỀU – Nghỉ lễ Quốc Khánh Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 602/09 SÁNG – Nghỉ lễ Quốc Khánh Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Nghỉ lễ Quốc Khánh Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 703/09 SÁNG
CHIỀU
C.nhật04/09

 

                                                                                                               BAN GIÁM HIỆU