LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/08/2022)

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                        Nam Mỹ, ngày 22 tháng 08 năm 2022

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 28/08/2022)

 

I. Đánh giá công tác tuần (từ 15/08/2022 đến 21/08/2022):

          – Nhà trường duy trì tốt, đầy đủ đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thực hiện đủ chỉ thị 5K của Chính phủ.

          – Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

          – Ngày 16/08/2022 Bồi dưỡng Chính trị hè 2022 tại trường THCS Nam Mỹ. Thành phần gồm đảng viên và giáo viên chưa là đảng viên.

          – Ngày 18/08/2022 Hội nghị cha mẹ học sinh năm học 2022-2023 tại trường TH Nam Hồng. Thành phần gồm trưởng ban đại diện CMHS và Hiệu trưởng.

          – Ngày 19/08/2022 Tập huấn “Tài liệu An toàn giao thông” cho học sinh tiểu học do đồng chí Mai Ngọc được cử tham gia tại Sở.

          – Ngày 20/08/2022 Tập huấn Mô đun 5 tại Phòng.

II. Công tác trọng tâm trong tuần (từ 22/08/2022 đến 28/08/2022):

          – CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid.

          – Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

          – Ngày 27-28/08/2022 tham gia Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2022 huyện Nam Trực, Đ/c Nghĩa TD và đ/c Hiền TA tham gia môn cầu lông.

          – Ngày 23/08/2022 Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 tại Nhà văn hóa huyện Nam trực. Thành phần gồm Hiệu trưởng và Củ tịch công đoàn.

III. Triển khai công tác tuần.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Trực trường
Thứ 2

22/08

SÁNG – Giao ban công tác tuần. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
– Học kỹ năng sống
CHIỀU – Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. TH Nam Mỹ
Thứ 3

23/08

SÁNG – Học kỹ năng sống Toàn trường THCS Nam Mỹ Đ/c Dung
– Hội nghị TK năm học 2021-2022 HT, CT Công đoàn Nhà văn hóa huyện
CHIỀU – Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 4

24/08

SÁNG – Học kỹ năng sống Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 5

25/08

SÁNG – Học kỹ năng sống Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Dung
CHIỀU – Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 6

26/08

SÁNG – Học kỹ năng sống Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 7

27/08

SÁNG – Tham gia thi môn cầu lông tại Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2022 huyện Nam Trực BGH; Nghĩa TD, Hiền; các Đ/c đoàn viên đi cổ vũ Nhà văn hóa huyện Nam Trực  
CHIỀU – Tham gia thi môn cầu lông tại Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2022 huyện Nam Trực BGH; Nghĩa TD, Hiền; các Đ/c đoàn viên đi cổ vũ Nhà văn hóa huyện Nam Trực
C.nhật

28/08

  – Tham gia thi môn cầu lông tại Đại hội TDTT lần thứ IX năm 2022 huyện Nam Trực BGH; Nghĩa TD, Hiền; các Đ/c đoàn viên đi cổ vũ Nhà văn hóa huyện Nam Trực  

 

                                                                                           BAN GIÁM HIỆU