Lịch công tác tuần từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Mỹ, ngày 05 tháng 10 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

( Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019)

 

1. Đánh giá công tác tuần 5:

          – Rèn kỉ cương nề nếp, lễ tiết trường học tốt.

          – Tổ chức thành công Hội nghị CBCC-VC và người lao động năm học 2019-2020.

          – Làm công tác phổ cập – XMC.

          – Giáo viên tích cực triển khai làm đồ dùng dạy học.

          – Các CLB hoạt động tích cực.

2. Công tác trọng tâm:

          – Rèn kỷ cương nề nếp, lễ tiết trường học.

          – Thực hiện chương trình tuần 6.

          – Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.

          – Triển khai công tác phổ cập.

3. Triển khai công tác tuần.

          – Lớp 4B trực tuần.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 2

07/10

SÁNG – Chào cờ. CT giao lưu của lớp 4A với HĐTQ và kể chuyện theo sách.

– Lên lớp.

Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp.

– Triển khai công tác phổ cập

Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 3

08/10

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp.

– Triển khai công tác phổ cập

Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 4

09/10

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Sinh hoạt các CLB và KNS Poki.

– Triển khai công tác phổ cập

Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 5

10/10

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp.

– Triển khai công tác phổ cập

Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 6

11/10

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp.

– Triển khai công tác phổ cập

Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 7

12/10

SÁNG – Sinh hoạt chuyên môn. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa

 

                                                                                                BAN GIÁM HIỆU