LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38 (Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/06/2021)

 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                              Nam Mỹ, ngày 31 tháng 05 năm 2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

(Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 06/06/2021)

 

I. Đánh giá công tác tuần 37 (24/05/2021 – 30/05/2021):

          – Nhà trường duy trì tốt, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định. Thực hiện khai báo y tế trên mọi ứng dụng mà Chính phủ, Bộ y tế đề ra (Bluzone, Ncovi) và khai báo hàng ngày trên ứng dụng An toàn Covid và Báo cáo dữ liệu hàng ngày trên CSDL Ngành.

          – Nhà trường hoàn thiện báo cáo cuối năm và hồ sơ thi đua. Duyệt báo cáo với Phòng giáo dục.

II. Công tác trọng tâm trong tuần 38 (31/05/2021 – 06/06/2021):

          – CB, GV, NV tích cực trong công tác thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho CB,GV,NV.

          – Hoàn thiện các loại hồ sơ thi đua và báo cáo cuối năm.

          – Kế toán và hiệu trưởng duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 với phòng giáo dục.

          – Lập kế hoạch công tác hè cho giáo viên và học sinh.

 

                                                                                     BAN GIÁM HIỆU