LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 (Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021)

 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                    Nam Mỹ, ngày 17 tháng 05 năm 2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

(Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 23/05/2021)

I. Đánh giá công tác tuần 35 (03/05/2021 – 09/05/2021):

          – Nhà trường duy trì tốt, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định. Thực hiện khai báo y tế trên mọi ứng dụng mà Chính phủ, Bộ y tế đề ra (Bluzone, Ncovi) và khai báo hàng ngày trên ứng dụng An toàn Covid và Báo cáo dữ liệu hàng ngày trên CSDL Ngành.

          – Nhà trường hoàn thiện báo cáo cuối năm và hồ sơ thi đua.

          – Triển khai công tác chuẩn bị cho ngày Bầu cử.

II. Công tác trọng tâm trong tuần 36 (17/05/2021 – 23/05/2021):

          – CB, GV, NV tích cực trong công tác thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho CB,GV,NV.

          – Hoàn thiện các loại hồ sơ thi đua và báo cáo cuối năm.

          – Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 23/05/2021.

III. Triển khai công tác tuần 36.

Thời gian

Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm

Người trực

Thứ 2 17/05 SÁNG – Triển khai công tác tuần Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối năm Toàn trường
Thứ 3

18/05SÁNG– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngTH Nam Mỹ– Đ/c DungCHIỀU– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngThứ 4

19/05SÁNG– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngTH Nam Mỹ– Đ/c NghĩaCHIỀU– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngThứ 5

20/05SÁNG– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngTH Nam Mỹ– Đ/c DungCHIỀU– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngTH Nam MỹThứ 6

21/05SÁNG– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngTH Nam Mỹ– Đ/c DungCHIỀU– Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối nămToàn trườngTH Nam MỹThứ 7

22/05 – Tổng vệ sinh trong và ngoài khu vực trường chuẩn bị cho ngày Bầu cửToàn trườngTH Nam Mỹ– Đ/c NghĩaC. Nhật

23/05 Từ 7h00 đến 19h00: Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.Toàn trường  

                                                                                     BAN GIÁM HIỆU