LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35 (Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)

 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Trường Tiểu học Nam Mỹ                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                          Nam Mỹ, ngày 10 tháng 05 năm 2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

(Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)

 

I. Đánh giá công tác tuần 34 (03/05/2021 – 09/05/2021):

          – Nhà trường duy trì tốt, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định. Thực hiện khai báo y tế trên mọi ứng dụng mà Chính phủ, Bộ y tế đề ra (Bluzone, Ncovi) và khai báo hàng ngày trên ứng dụng An toàn Covid và Báo cáo dữ liệu hàng ngày trên CSDL Ngành.

          – Nhà trường đã hoàn thành kiểm tra chất lượng cuối năm.

          – Tổng hợp và nhập báo cáo chất lượng cuối năm.

          – Tổng kết và phát thưởng cho học sinh tại lớp.

II. Công tác trọng tâm trong tuần 35 (03/05/2021 – 09/05/2021):

          – CB, GV, NV và học sinh toàn trường tích cực trong công tác thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho CB,GV,NV.

          – Học sinh chính thức nghỉ hè từ ngày 10/05/2021 theo công văn 130/PGDĐT ngày 07/05/2021 của Phòng GD&ĐT Nam Trực.

          – Hoàn thiện các báo cáo cuối năm.

          – Triển khai công tác chuẩn bị cho ngày Bầu cử.

III. Triển khai công tác tuần 34.

Thời gian

Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm

Người trực

Thứ 2 10/05 SÁNG – Triển khai công tác tuần Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối năm Toàn trường
Thứ 3

11/05

SÁNG – Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối năm Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối năm Toàn trường
Thứ 4

12/05

SÁNG – Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối năm Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối năm Toàn trường
Thứ 5

13/05

SÁNG – Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối năm Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối năm Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 6

14/05

SÁNG – Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối năm Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cuối năm Toàn trường TH Nam Mỹ

 

                                                                                                            BAN GIÁM HIỆU