LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (từ ngày 03/05/2021 đến 09/05/2021)

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Trường Tiểu học Nam Mỹ                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                      Nam Mỹ, ngày 4 tháng 05 năm 2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

(Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021)

I. Đánh giá công tác tuần 33 (từ 26/04/2021 – 02/05/2021):

          – Nhà trường duy trì tốt, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định. Thực hiện khai báo y tế trên mọi ứng dụng mà Chính phủ, Bộ y tế đề ra (Bluzone, Ncovi) và khai báo hàng ngày trên ứng dụng An toàn Covid và Báo cáo dữ liệu hàng ngày trên CSDL Ngành.

          – Giáo viên, nhân viên, học sinh nghỉ lễ an toàn.

II. Công tác trọng tâm trong tuần 34 (03/05/2021 – 09/05/2021):

          – CB, GV, NV và học sinh toàn trường tích cực trong công tác thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho CB,GV,NV và học sinh trước khi vào trường.

          – Duy trì các hoạt động giáo dục.

          – Tích cực luyện tập cho học sinh đại trà.

III. Triển khai công tác tuần 34.

       – Lớp 3C trực tuần.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 2 03/05 SÁNG NGHỈ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU
Thứ 3

04/05

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường
Thứ 4

05/05

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường
Thứ 5

06/05

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 6

07/05

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  
Thứ 7

08/05

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  
Chủ nhật

09/05

         
         

 

                                                                                                   BAN GIÁM HIỆU