LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)

 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                             Nam Mỹ, ngày 29 tháng 03 năm 2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

(Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)

 

I. Đánh giá công tác tuần từ 22/03/2021 – 27/03/2021:

          – Nhà trường duy trì tốt, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định. Thực hiện khai báo y tế trên mọi ứng dụng mà Chính phủ, Bộ y tế đề ra (Bluzone, Ncovi) và khai báo hàng ngày trên ứng dụng An toàn Covid và Báo cáo dữ liệu hàng ngày trên CSDL Ngành.

          – Đội tuyển TDTT dự thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh tích cực luyện tập.

          – Các CLB duy trì luyện tập tốt: CLB Tiếng Anh, Toán tuổi thơ, Violympic…

          – Tập huấn GVDG cấp tỉnh đối với đồng chí Quyên cùng với tổ cốt cán.

II. Công tác trọng tâm trong tuần 29 (29/03/2021 – 04/04/2021):

          – CB, GV, NV và học sinh toàn trường tích cực trong công tác thực hiện phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn mới đang diễn biến phức tạp. Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho CB,GV,NV và học sinh trước khi vào trường.

          – Tập huấn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Tổ cốt cán và đồng chí Quyên dạy môn Tiếng Việt).

          – Tập huấn học sinh giỏi TDTT dự thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

          – Duyệt và nộp kế hoạch phát triển năm học 2021-2022.

III. Triển khai công tác tuần 29.

       – Lớp 4B trực tuần.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 2 29/03 SÁNG – Giao ban công tác tuần. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Lên lớp.
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
– Tập huấn đội TDTT cấp tỉnh Đ/c Nghĩa, đ/c Lê Anh, đ/c Giang, đ/c Hằng Phòng GD, TH Đồng Sơn
Thứ 3

30/03

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 4

31/03

SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – SHCM và tập huấn GVDG cấp tỉnh Toàn trường TH Nam Mỹ
– Tập huấn đội TDTT cấp tỉnh Đ/c Nghĩa, đ/c Lê Anh, đ/c Giang, đ/c Hằng Phòng GD, TH Đồng Sơn
Thứ 5

01/04

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 6

02/04

SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Tập huấn GVDG cấp tỉnh Đ/c Quyên + Tổ cốt cán

 

                                                                                                                        BAN GIÁM HIỆU