LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 (Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/09/2022)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                              Nam Mỹ, ngày 05 tháng 09 năm 2022

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

(Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 18/09/2022)

 

I. Đánh giá công tác tuần (từ 05/09/2022 đến 11/09/2022):

          – Nhà trường duy trì tốt, đầy đủ đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thực hiện đủ chỉ thị 5K của Chính phủ.

          – Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 thành công tốt đẹp và đúng qui định theo kế hoạch đầu năm.

          – Báo cáo nhanh sau khai giảng về Phòng Giáo dục.

          – Tuần học đầu tiên nhà trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh, học sinh ắn bán trú nề nếp và đúng qui định. Các con ăn hết và sắp xếp khay đúng qui định.

          – Tổ chức Tết trung thu cho học sinh và tại các cơ sở lũy tre xanh. Học sinh vui tết trung thu an toàn, vui vẻ và đầy ý nghĩa

          – Triển khai công tác Phổ cập giáo dục năm 2022.

II. Công tác trọng tâm trong tuần (từ 12/09/2022 đến 18/09/2022):

          – CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid.

          – Thực hiện chương trình tuần 2.

          – Dự kiến thi giao điệu tuổi hồng cấp huyện ngày 15/09-16/09/2022.

          – Duyệt kế hoạch năm học 2022-2023 với Phòng GD.

          – Triển khai công tác Phổ cập giáo dục năm 2022

III. Triển khai công tác tuần.

          – Trực tuần: 5B

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Trực trường
Thứ 2

12/09

SÁNG – Giao ban công tác tuần Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
– Lên lớp.
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 3

13/09

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 4

14/09

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
CHIỀU – SHCM. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 5

15/09

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 6

16/09

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 7

17/09

SÁNG        
CHIỀU      
C.nhật

18/09

         

                                                                                                                                    BAN GIÁM HIỆU