LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 11/09/2022)

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                         Nam Mỹ, ngày 05 tháng 09 năm 2022

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

(Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 11/09/2022)

 

I. Đánh giá công tác tuần (từ 29/08/2022 đến 04/09/2022):

          – Nhà trường duy trì tốt, đầy đủ đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thực hiện đủ chỉ thị 5K của Chính phủ.

          – Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

          – Nghỉ lễ Quốc khánh 02/09.

          – Tổng duyệt và chuẩn bị các điều kiện cho Khai giảng năm học mới.

          – Duyệt và nộp Kế hoạch giáo dục và kế hoạch năm học với Phòng Giáo dục.

          – Triển khai công tác Phổ cập giáo dục năm 2022

II. Công tác trọng tâm trong tuần (từ 29/08/2022 đến 04/09/2022):

          – CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid.

          – Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

          – Tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 thành công tốt đẹp và đúng qui định theo kế hoạch đầu năm.

          – Báo cáo nhanh sau khai giảng về Phòng Giáo dục.

          – Bắt đầu tuần học đầu tiên từ ngày 06/09/2022 và tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

          – Tổ chức Tết trung thu cho học sinh và tại các cơ sở lũy tre xanh.

          – Triển khai công tác Phổ cập giáo dục năm 2022

III. Triển khai công tác tuần.

          – Trực tuần: 5A

Thời gian

Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm

Trực trường

Thứ 2

05/09

SÁNG – KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Báo cáo nhanh sau khai giảng Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 3

06/09

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 4

07/09

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
CHIỀU – SHCM. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 5

08/09

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 6

09/09

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Tổ chức Tết Trung thu Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 7

10/09

SÁNG        
CHIỀU      
C.nhật

11/09

         

                                                                                                                                     BAN GIÁM HIỆU