LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 (Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021)

 PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                               Nam Mỹ, ngày 22 tháng 03 năm 2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

(Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021)

 

I. Đánh giá công tác tuần từ 15/03/2021 – 21/03/2021:

          – Nhà trường duy trì tốt, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định. Như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, khai báo y tế hàng ngày trước khi vào trường. Thực hiện khai báo y tế trên mọi ứng dụng mà Chính phủ, Bộ y tế đề ra (Bluzone, Ncovi); riêng nhà trường theo dõi và khai báo hàng ngày trên ứng dụng An toàn Covid và Báo cáo dữ liệu hàng ngày trên CSDL Ngành.

          – Đội tuyển TDTT dự thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh tích cực luyện tập.

          – Các CLB duy trì luyện tập tốt: CLB Tiếng Anh, Toán tuổi thơ, Violympic…

          – Tập huấn GVDG cấp tỉnh đối với đồng chí Quyên cùng với tổ cốt cán.

          – Khảo sát chất lượng 8 tuần kỳ II, học sinh làm bài tốt, nhiều bài đạt loại giỏi.

II. Công tác trọng tâm trong tuần 28 (22/03/2021 – 28/03/2021):

          – CB, GV, NV và học sinh toàn trường tích cực trong công tác thực hiện phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn mới đang diễn biến phức tạp. Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho CB,GV,NV và học sinh trước khi vào trường.

          – Tập huấn giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (Tổ cốt cán và đồng chí Quyên dạy môn Tiếng Việt).

          – Tập huấn học sinh giỏi TDTT dự thi Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

          – Đón đoàn kiểm tra công tác Công đoàn năm học 2020-2021 của Phòng GD&ĐT.

III. Triển khai công tác tuần 28.

       – Lớp 4A trực tuần.

Thời gian

Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm

Người trực

Thứ 2 22/03 SÁNG – Giao ban công tác tuần. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Lên lớp.
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
– Tập huấn đội TDTT cấp tỉnh Đ/c Nghĩa, đ/c Lê Anh, đ/c Giang, đ/c Hằng Phòng GD, TH Đồng Sơn
Thứ 323/03 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 424/03 SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – SHCM và tập huấn GVDG cấp tỉnh Toàn trường TH Nam Mỹ
– Tập huấn đội TDTT cấp tỉnh Đ/c Nghĩa, đ/c Lê Anh, đ/c Giang, đ/c Hằng Phòng GD, TH Đồng Sơn
Thứ 525/03 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 626/03 SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Tập huấn GVDG cấp tỉnh Đ/c Quyên + Tổ cốt cán
– Phòng GD kiểm tra công tác Công đoàn BGH & BCH Công đoàn

                                                                                     BAN GIÁM HIỆU