LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Mỹ, ngày 30 tháng 05 năm 2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020)

 

I. Đánh giá công tác tuần từ ngày 25/05/2020 đến ngày 30/05/2020:

          – Giáo viên, học sinh vẫn duy trì tốt công tác áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định.

          – Duyệt Kế hoạch phát triển năm học 2020-2021.

          – GV TPT Đội và học sinh đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ.

          – Tập huấn Tiếng Anh.

          – Học sinh thi IOE cấp tỉnh đạt kết quả tốt.

          – Dạy chương trình theo đúng quy định đã được tinh giản.

II. Công tác trọng tâm trong tuần:

          – Duy trì kỷ cương nể nếp.

          – Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

          – Thi Violympic cấp huyện.

          – Kiểm tra nề nếp cuối năm.

          – Tập huấn Hiệu trưởng về xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021 theo chương trình GDPT 2018.

III. Triển khai công tác tuần (từ 01/06/2020 đến ngày 05/06/2020).

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm

Người trực

Thứ 2

01/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Giao ban công tác tuần
CHIỀU – Lên lớp.
Thứ 3

02/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp.
Thứ 4

03/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Thi Violympic cấp huyện GV Toán lớp 3,4,5
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Thi Violympic cấp huyện GV Toán lớp 3,4,5
Thứ 5

04/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
  – Thi Violympic cấp huyện GV Toán lớp 3,4,5
CHIỀU – Lên lớp.  Toàn trường TH Nam Mỹ
– Thi Violympic cấp huyện GV Toán lớp 3,4,5  
Thứ 6

05/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– TH xây dựng KHPT Hiệu trưởng TH Nam Tiến
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
– TH xây dựng KHPT Hiệu trưởng TH Nam Tiến

 

                                                                                  BAN GIÁM HIỆU