Kết quả thi Ioe cấp tỉnh năm học 2015-2015 của trường tiểu học Nam Mỹ

KẾT QUẢ THI GIẢI TIẾNG ANH QUA MẠNG INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015 – 2016
Khu vực: trường tiểu học Nam Mỹ
STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Trường XT/Tỉnh Ghi chú
1 1227852388 Đỗ Thị Diệu Linh 1980 13 phút 44 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 5
2 1222260036 Nguyễn Đức Nghĩa 1970 14 phút 49 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 11
3 1226540798 Lê Thị Cẩm Vân 1960 15 phút 24 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 17
4 1223679864 Nguyễn Thúy Hằng 1960 15 phút 27 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 18
5 1226537566 Trịnh Vũ Duy Anh 1950 16 phút 52 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 29
6 1224302268 ĐỖ MINH PHÚC 1930 19 phút 35 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 48
7 1224389444 Triệu Thị Thanh Hằng 1910 15 phút 9 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 72
8 1223098767 Nguyễn Thanh Hiền 1910 17 phút 12 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 73
9 1226930873 Đỗ Đình Hiếu 1910 19 phút 47 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 76
10 1224307382 Trần Minh Diệp 1900 17 phút 36 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 88
11 1223990698 Vũ Việt Long 1900 22 phút 55 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 94
12 1228177781 Trần Ngọc Duy 1860 19 phút 50 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 121
13 1227825479 Trần Thị Hồng Hạnh 1800 22 phút 46 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 160
14 1223872668 Trần Trung Kiên 1730 25 phút 11 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 196
15 1219758275 Vũ Anh Nhật 1680 26 phút 38 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 216
16 1222584228 Triệu Quang Thành 1600 19 phút 47 giây 1 Trường Tiểu học Nam Mỹ 237