Cơ cấu tổ chức

Sodotochuc

 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

1. Ban giám hiệu:
gv2
   – Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoa 
              + Ngày sinh: 05/10/1968.
              + Email: nguyenthihoanm@gmail.com
   – Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Dung 
 + Ngày sinh: 05/11/1975.
 + Email: hoangdungnammy@gmail.com
2. Chi bộ: 
            – Bí thư: Nguyễn Thị Hoa
            – Phó bí thư: Hoàng Thị Dung
3. Công đoàn: 
           – Chủ tịch công đoàn: Trần Thị Gấm
           – Ban nữ công: Vũ Thị Phượng
           – Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra: Trần Thị Gấm
4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 
          – Bí thư: Nguyễn Thị Duyên
          – Phó bí thư: Hoàng Thị Thu Hiền
5. Đội TNTP Hồ Chí Minh, 
         – Tổng phụ trách Đội: Nguyễn Thùy Hương
6. Hội cha mẹ học sinh, 
        – Chủ tịch Hội: Đào Ngọc Dũng
        – Ban chấp hành: + Nguyễn Văn Thắng
               + Đặng Thị Tuyết Nhung
7. Các tổ chuyên môn: 
           – Tổ trưởng tổ 1: Lã Mai Hương
           – Tổ trưởng tổ 2+3: Nguyễn Thị Hậu
           – Tổ phó tổ 2+ 3 : Phạm Thị Hồng Thái
           – Tổ trưởng tổ 4+5: Trần Thị Kim Phương.
           – Tổ phó tổ 4+5: Nguyễn Thị Bích Liên
8. Hội đồng tự quản nhà trường: 
           – Chủ tịch Hội đồng tự quản nhà trường: Trần Minh Diệp
           – Ban học tập: Vũ Việt Bách
          – Ban sức khỏe, vệ sinh: Nguyễn Thanh Hiền
          – Ban thư viện: Triệu Thị Thanh Hằng
          – Ban đời sống: Đặng Thị Mai Trang