Slide background

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MỸ

Slide background

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MỸ

Slide background

Cơ cấu tổ chức

Sodotochuc

 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

1. Ban giám hiệu:
gv2
   – Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoa 
              + Ngày sinh: 05/10/1968.
              + Email: nguyenthihoanm@gmail.com
   – Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Dung 
 + Ngày sinh: 05/11/1975.
 + Email: hoangdungnammy@gmail.com
2. Chi bộ: 
            – Bí thư: Nguyễn Thị Hoa
            – Phó bí thư: Hoàng Thị Dung
3. Công đoàn: 
           – Chủ tịch công đoàn: Trần Thị Gấm
           – Ban nữ công: Vũ Thị Phượng
           – Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra: Trần Thị Gấm
4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 
          – Bí thư: Nguyễn Thị Duyên
          – Phó bí thư: Hoàng Thị Thu Hiền
5. Đội TNTP Hồ Chí Minh, 
         – Tổng phụ trách Đội: Nguyễn Thùy Hương
6. Hội cha mẹ học sinh, 
        – Chủ tịch Hội: Đào Ngọc Dũng
        – Ban chấp hành: + Nguyễn Văn Thắng
               + Đặng Thị Tuyết Nhung
7. Các tổ chuyên môn: 
           – Tổ trưởng tổ 1: Lã Mai Hương
           – Tổ trưởng tổ 2+3: Nguyễn Thị Hậu
           – Tổ phó tổ 2+ 3 : Phạm Thị Hồng Thái
           – Tổ trưởng tổ 4+5: Trần Thị Kim Phương.
           – Tổ phó tổ 4+5: Nguyễn Thị Bích Liên
8. Hội đồng tự quản nhà trường: 
           – Chủ tịch Hội đồng tự quản nhà trường: Trần Minh Diệp
           – Ban học tập: Vũ Việt Bách
          – Ban sức khỏe, vệ sinh: Nguyễn Thanh Hiền
          – Ban thư viện: Triệu Thị Thanh Hằng
          – Ban đời sống: Đặng Thị Mai Trang