Báo cáo công tác tháng 8

Báo cáo công tác tháng 8

PHÒNG GD &ĐT NAM TRỰC                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NAM MỸ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BÁO CÁO (Thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2017 Triển khai nhiệm vụ tháng 9…
LỊCH CÔNG TÁC HÈ 2017

LỊCH CÔNG TÁC HÈ 2017

LỊCH CÔNG TÁC HÈ 2017 STT TÊN CÔNG VIỆC NGƯỜI PHỤ TRÁCH THỜI GIAN 1 Kiểm kê tài sản nhà trường và các lớp BGH, Ban TTND GV chủ nhiệm Tuần 1/tháng 6 2 Tuyển sinh lớp 1 BGH + GVlớp1
Lịch công tác tuần 36

Lịch công tác tuần 36

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Tiểu học Nam Mỹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Nam Mỹ, ngày 15 tháng 05 năm 2017   LỊCH CÔNG…