t_i xu_ng (1)

Lịch công tác tuần 1

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 (Từ ngày 05/59đến ngày 13/9/2016)   I/ Nhận xét công tác tuần 4 tháng 8 – Tích cực chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới – Các lớp đã bầu được hội đồng tự quản – Nề nếp…
t_i xu_ng (1)

Lịch tuần 5 tháng 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5 Từ ngày   29/8/2016   đến ngày 02/9/2016   Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực Thứ 2 29/08 SÁNG – Chào cờ đầu tuần
t_i xu_ng (1)

Lịch công tác tuần 4 tháng 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 Từ ngày   22/8/2016   đến ngày 26//8/2016   Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực Thứ 2 22/08 SÁNG – Tập trung học sinh…
t_i xu_ng (1)

Lịch công tác tuần 3 tháng 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 Từ ngày   15/8/2016   đến ngày 19//8/2016   Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực Thứ 2 15/08 SÁNG – Họp giao ban BGH BGH
t_i xu_ng (1)

Lịch công tác tuần 2 tháng 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 Từ ngày  08/8/2016   đến ngày 12//8/2016   Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực Thứ 2 08/08 SÁNG – Họp giao ban BGH BGH