GIAO LƯU TUẦN 8

GIAO LƯU TUẦN 8

CHỦ ĐỀ: HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG   Mở đầu chương trình là bài múa:Trái đất này là của chúng mình do học sinh…