Giới thiệu sách tháng 3

Giới thiệu sách tháng 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Quả là không sai. Lịch sử chính là “cô giáo của cuộc sống”, là “bó đuốc soi đường đi tới tương lai”.Vì vậy…
Giới thiệu cuốn sách “Chắp cánh thiên thần 1và 2″

Giới thiệu cuốn sách “Chắp cánh thiên thần 1và 2″

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH “CHẮP CÁNH THIÊN THẦN 1&2”                                                                     Trần Thị Phương Thùy – Học sinh lớp 4B Các bạn ơi! Đây là cuốn sách “Chắp cánh thiên thần 1&2” đấy. Cuốn sách này của tác giả ABA, bút danh Duy…
Giới thiệu sách tháng 2

Giới thiệu sách tháng 2

Giới Thiệu sách lớp 5           Cuốn sách mình muốn giới thiệu với các bạn hôm nay là cuốn “ Góc sân và khoảng trời” của nhà thơ Trần Đăng Khoa” Cuốn sách dày 186 trang gồm 52 bài thơ Trần…