Giới thiệu về Chi bộ Đảng Nhà trường

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MỸ- NAM TRỰC

Người viết : Nguyễn Thị Hoa – Bí thư chi bộ

Chi bộ Trường Tiểu học Nam Mỹ là chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Nam Mỹ – Nam Trực – Nam Định. Thành lập từ năm 1991, trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành chi bộ Trường Tiểu học Nam Mỹ đã và đang từng bước khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục bậc tiểu học của xã nhà.

Hiện nay, chi bộ có 25 đảng viên, chiếm 69,4% tổng số cán bộ, giáo viên nhà trường. Với chức năng nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, chi bộ đã làm tốt công tác chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên phát huy hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, cải tiến tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm của tập thể đối với công tác giáo dục. Kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền và quy định của ngành  giáo dục đề ra. Triển khai thực hiện tốt quy chế năm học cũng như các cuộc vận động của ngành giáo dục đề ra như: “Dạy tốt – học tốt”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam… Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, hàng tháng chi bộ đều tổ chức họp 1 lần, trong trường hợp đột xuất thì tổ chức họp bất thường theo quy tắc điều lệ Đảng. Qua các cuộc họp, Nghị quyết của chi bộ đều được bàn bạc dân chủ công khai theo nguyên tắc cá nhân phụ trách, tập thể lãnh đạo, trên cơ sở đó phát huy được tinh thần phê bình và tự phê bình ý thức xây dựng tập thể của cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ. Ý kiến của đảng viên được tôn trọng, Nghị quyết của chi bộ được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao giữa Chi bộ, Ban chấp hành và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, chi bộ thường xuyên phối hợp với Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội kịp thời phát hiện và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ tổ chức Đảng.Trong công tác lãnh đạo chuyên môn, chi bộ đã chỉ đạo và bám sát vào nội dung cấp trên giao, đẩy mạnh chất lượng giáo dục đại trà, chất lượng mũi nhọn giáo viên giỏi, học sinh giỏi, thành tích năm sau luôn cao hơn năm trước.

 

Chi bộ trường TH Nam Mỹ đã nhiều năm liên tục đạt danh hiệu chi bộ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, góp phần đáng kể trong việc phấn đấu xây dựng và giữ vững danh hiệu tập thể lao động XUẤT SẮC cấp tỉnh trong những năm qua.

– Đại hội chi bộ nhiệm kỳ mới 2015 – 2017 vừa được tiến hành ngày 18/03/2015, đã bầu được 03 đồng chí trong cấp uỷ.

+ Đ/c Nguyễn Thị Hoa – Bí thư chi bộ

+ Đ/c Trần Thị Dịu – Phó bí thư.

+ Đ/c Hoàng Thị Dung – Cấp ủy.

– Đảng viên là giáo viên trong chi bộ đều có trình độ từ cao đẳng và đại học.

– Nhiều Đảng viên là giáo viên đã đạt thành tích cao trong giảng dạy, đạt giáo viên giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia như:

Đảng viên: Vũ Trường Giang đạt giải xuất sắc giáo viên giỏi cấp quốc gia, Đảng viên Phạm Thị hồng Thái đạt giải xuất sắc giáo viên giỏi cấp tỉnh; Đảng viên Đặng Thị Thắm đạt giải xuất sắc thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; Đảng viên Ngô Thị Doan đạt giải xuất sắc thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh,…

– Nhiều đảng viên có thành tích cao trong phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm như đảng viên Hoàng Thị Dung, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Dịu, Trần Thị Gấm, Đặng Thị Thắm, Nguyễn Thị Hậu, Vũ Thị Phượng, Lê Văn Thống,…

– Nhiều Đảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp huyện và cấp tỉnh.

Được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ và các cơ quan cấp trên, chi bộ trường TH Nam Mỹ đã lãnh đạo nhà trường luôn là điểm sáng trong phong trào giáo dục của huyện Nam Trực.

Có được những kết quả trên đây là do:

– Chi bộ luôn nắm vững chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên để xây dựng nghị quyết Chi bộ phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường.

– Coi trọng công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh tập thể, giải quyết triệt để những vướng mắc nhỏ để tránh gây hậu quả lớn.

– Thực hiện tốt nguyên tắc TTDC và QCDC ở cơ sở.

– Tăng cường sự đoàn kết nhất trí cao trong cấp uỷ và trong chi bộ trên tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chăm lo xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

– Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực về chuyên môn, có uy tín, có điều kiện và nhiệt tình công tác để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh về đại hội của chi bộ:

IMG20160105145413