Slide background

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MỸ

Slide background

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRỰC

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM MỸ

Slide background

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

1. Ban giám hiệu:

gv2

     – Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoa 
              + Ngày sinh: 05/10/1968.
              + Email: nguyenthihoanm@gmail.com
       – Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Dung 
12512090_10205688428795345_1029084268_n
   + Ngày sinh: 05/11/1975.
   + Email: hoangdungnammy@gmail.com